DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

nikolas foto z Canonu EOS 5OO D‚ EOS 3000‚ IXUS 850IS‚ N86 a N 95

Chorvatská chrpa

 Chorvatská chrpa...

L., chrpa, rod z řádu složnokvětých (Compositae), z oddělení Cynareae. Byliny vytrvalé, dvouleté nebo řídčeji jednoleté. Lodyha rozličně větvitá, s větším nebo menším počtem rozličně velkých úborů. Listy často značně dělené a laločnatě vykrajované. Zákrov vejčitý, kulovitý, podlouhlý, s četnými střechovitě přiléhavými šupinami, jež mají na konci chrupavčitý nebo blanitý, často zbarvený, trojhranný nebo vejčitý přívěsek nezřídka dřípatě rozdělený nebo brvitý nebo v trn vybíhající. Květy krajní paprskující a jalové. Nažky přioble smačklé, nežebernaté, hladké, s vytrvalým chmýrem (řídčeji bez chmýru), dole s postranním pupkem. Rod tento obsahuje více než 500 druhů, hlavně v mírném pásmu na východní polokouli rozšířených. Veliký počet jich roste ve Středomoří a ještě více v Orientě. Rozmanitost v tvaru šupin zákrovních, květů různě zbarvených, podoby úborů atd. jest u rostlin těchto obdivuhodná. Mezi mnohými druhy vyskytují se četné odrůdy, jež přechod mezi nimi zprostředkovávají, tak že máme někde místo dobrých druhů jen řady přechodních forem. Patrně jest [Centaurea] příkladem rodů, jejichž druhy jsou posud neustálené, tvořící se, tudíž moderní ve smyslu genealogickém. V Evropě známo přes 180 druhů a posud co rok nové se popisují. V Čechách jakož i jinde ve střední Evropě chladnější nejeví se velká rozmanitost v druzích, jež jsou tu dosti stálými typy. Čítá se jich u nás jen 6. Nejznámější jest chrpa čili modrák ([Centaurea] cyanus L.) s krásnými modrými květy. Rozšířena jest ve všech zemích, kde se obilí naše pěstuje, v němž roste jako plevel jsouc bylina jednoletá. U nás nikde divoce neroste a také na nevzdělané půdě nevydrží. Jest vlastně kulturní družka obilných druhů od nejzazších věků z neznámých končin světa přinesená. Snad jest její vlastí Malá Asie nebo Thrakie, kde nejen v obilí roste, ale také na pahorcích. Ale na těchto místech mohla také zdivočiti z rostlin polních. Některé příbuzné jí druhy však skutečně v Orientu rostou.Velmi ozdobným druhem jest [Centaurea] montana (chrpa horní), jež roste na skalách a má krásné, veliké, modré květy. [Centaurea] scabiosa L., čakánek nebo jesenec, roste na mezích, v obilí, na pahorcích a jest naším největším druhem. [Centaurea] jacea L. chrpa luční jest oby čejnou bylinou na travnatých místech, kvetoucí po celé léto. Její přívěsky na zákrovech jsou suchomázdřité, skoro nedělené.-Praktického významu rod [Centaurea] pro život mnoho nemá. Chrpy polní čili modráku užívá se k vití kytic a věnců, [Centaurea] ragusina L. s malebně dělenými, běloplsťnatými listy a žlutými úbory sází se nyní na záhonech pro ozdobu (pochází z Dalmacie). K podobnému účelu upotřebují zahradníci nízké běloplsťnaté [Centaurea] candidissima Hort. Vský.

aktualizováno: 15.07.2018 19:15:56